Donji Višnjik

Selo moje malo - Donji Višnjik
 
PortalPočetna stranicaCalendarGalleryFAQPretraľnikČlanstvoKorisničke grupeRegistracijaLogin
MZ Donji Višnjik - općina Derventa - Bosna i Hercegovina - RS - Dobro Došli !!

Share | 
 

 JAVNI POZIV FEDERALNOG MINISTARSTVA BiH

Go down 
Autor/icaPoruka
D.Visnjik-Tim
Admin


Broj postova : 435
Join date : 03.11.2011

PostajNaslov: JAVNI POZIV FEDERALNOG MINISTARSTVA BiH   uto ruj 18, 2012 10:32 am
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH
OSOBA I IZBJEGLICA
Bosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED
PERSONS AND REFUGEES
SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: +387 33 201 756

Broj: 03-36-2- 560/12
Sarajevo, 5.7.2012.godine
Na osnovu tačke III Odluke o usvajanju Programa „Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“ iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica („Službene novine“, broj: 51/12), Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J A V N I P O Z I V
za odabir korisnika po Programu
„Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i staklenika povratnicima na prostoru Republike Srpske“

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant i kreditnih sredstava po Odluci Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa „Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“ iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, („Službene novine“, broj: 51/12), u cilju realizacije realizacije projekata „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“.

II CILJ PROGRAMA
Cilj Programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju projekata povratka na prostoru Republike Srpske, kroz udruživanje sredstava više ministarstava. Programom će se stvoriti uslovi za zapošljavanje, ekonomsku samoodrživost povratnika i poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnim zajednicama i osiguranje što većeg stepena samoodrživosti povratka u Republiku Srpsku; te prevazilaženje negativnih uticaja ekonomske krize, kroz slijedeće Programe pomoći:
1. Izgradnja i opremanje farmi (pilića, junadi, krava, ribogojilišta i sl) i stajskih objekata;
2. Dodjela poljoprivredne mehanizacije (Traktori od 30 do 80 KS i traktorski priključci);
3. Dodjela staklenika (50 m², 100 m², 200 m² i 300 m²)

III KORISNICI SREDSTAVA
Pravna lica i obrtnici, registrirani po pozitivnim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će realizirati projekte zapošljavanja povratnika u Republiku Srpsku; udruženja (zadruge) kao i fizička lica-povratnici u Republiku Srpsku u skladu sa općim i posebnim kriterijima utvrđenim ovim Javnim pozivom.

IV NAČIN FINANSIRANJA PROJEKATA
Sredstva za realizaciju Programa iz tačke I ovog Javnog poziva u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 KM će se obezbjediti kao nepovratna/grant sredstva i to:
• Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u visini od 5.800,000,00 KM;
• Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u visini od 200.000,00 KM;
Sredstva kojim će se finansirati projekti iz ovog Programa bit će raspoređena u slijedećem omjeru:
• 70 % grant/nepovratna sredstva navedenih federalnih ministarstava ;
Uslov za dodjelu grant/nepovratnih sredstava je odluka o dodjeli kreditnih sredstava od strane Turkish Zirat bank Bosnia dd Sarajevo ili na neki drugi način obezbjeđena novčana sredstva za sufinansiranje.
• 30% sredstva korisnika; (sufinansiranje od strane korisnika)
Kreditna sredstva Turkish Zirat bank Bosnia dd Sarajevo će se dodjeljivati sa rokom povrata do 10 godina, grejs periodom do 1 godine i kamatnom stopom od 0% do 3,99%.
Ugovore o dodjeli grant sredstava sa korisnicima zaključivat će resorna ministarstva shodno izdvojenim sredstvima, a u odnosu na kreditna sredstva navedena banka, ukoliko korisnik nije na drugi način osigurao potrebna sredstva.

V KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA
Razmatrat će se samo prijave koje se odnose na jedan od sljedećih projekata:
- Izgradnja i opremanje farmi (pilića, junadi, krava, ribogojilišta i sl) i stajskih objekata;
- dodjelu poljoprivredne mehanizacije (traktora i odgovarajućih priključaka, snage 30-80 KS);
- dodjela staklenika (površine 50-300 m).
1. Opći ( obavezni – eliminatorni) kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizička lica:
1. Da je povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske;
Dokaz: uvjerenje/potvrda o povratku izdata od strane nadležnog općinskog organa ( orginal ili ovjerena kopija ne starija od 6 (šest) mjeseci) i ovjerena fotokopija lične karte;
2. Da raspolaže imovinom u mjestu povratka na kojoj se tražena pomoć može optimalno iskoristiti.
Dokaz: - ugovor o obnovi objekta ili potvrda o uslovnosti objekta ili neki drugi dokaz
kojim se meže potvditi efektivno korištenje nekretnine i
- izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti projekta potpisana, a ovjerena kod općinskog organa ili notara ( orginal ili ovjerena kopija)
2. Posebni kriteriji koji se odnose na fizička lica:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak;
Dokaz: izjava o korištenju/nekorištenju, vrsti i vrijednosti pomoći za održivi povratak, ovjerna kod nadležnog općinskog organa ili notara.
2. broj i starosna dob članova porodice / osoba koje žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva;
Dokaz: kućna lista izdata u općini povratka sa podatcima o broju, starosti i srodstvu članova domaćinsta, ne starija od 6 (šest) mjeseci od čega za punoljetne članove domaćinstva kopije ličnih karata, a za maloljetne rodni list ili dokaz o pohađanju škole.
3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, demobilisani borci, porodica nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i sl.);
Dokaz: uvjerenje/potvrda o pripadnosti ranjivoj kategoriji izdato od strane nadležnog organa ( orginal ili ovjerena kopija ne starija od 6 (šest) mjeseci).
4. biznis plan – projekat za djelatnost;
Dokaz: biznis plan ili projekat sa svim potrebnim parametrima kojim se dokazuje opravdanosot za realizaciju projekta.
5. raspolaganje imovinom i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva;
Dokaz: ZK izvadak sa naznakom površine obradive zemlje, ugovor o zakupu ili neki drugi akt kojim se dovodi u vezu pravo raspolaganja/korištenja aplikanta u odnosu na vlasnika nekretnina ( orginal ili ovjerena kopija ).
6. ukupni mjesečni prihodi – primanja podnosica prijave i članova porodičnog domaćinstva;
Dokaz: potvrde o zaposlenosti/nezaposlenosti, ček od penzije ili neki drugi akt kojim se potvrđuje prihod podnosioca prijave kao i punoljetnih članova domaćinstva ( orginal ili ovjerena kopija ).
7. radni ili drugi status podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva;
Dokaz: ugovor o radu ili neki drugi akt kojim se potvrđuje radni odnos ( orginal ili ovjerena kopija ).
8. registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava;
Dokaz: potrvda o registraciji ( orginal ili ovjerena kopija ).
3. Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica:
1. da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka zapošljavanju povratničke populacije (ako prijavu podnose udruženja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni subjekti i sl.);
Dokaz: preporuka lokalne zajednice (općine ili MZ) da su programske aktivnosti usmjerene ka zapošljavanju povratnika (orgilan ili ovjerena kopija)
2. izvršena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose udruženja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.);
Dokaz: akt oregistraciji (orginal ili ovjerena kopija)
3. usvojen statut (ako prijavu podnose udruženja/organizacije/asocijacije i sl.);
Dokaz: Statut (orginal ili ovjerena kopija)
4. Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica:
1. ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak;
Dokaz: izjava o korištenju/nekorištenju, vrsti i vrijednosti pomoći za održivi povratak, ovjerna kod nadležnog općinskog organa ili notara.
2. biznis plan – projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;
Dokaz: biznis plan ili projekat sa svim potrebnim parametrima kojim se dokazuje opravdanosot za realizaciju projekta ( orginal ili ovjerena kopija ).
3. broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti;
Dokaz: Izjava podnosioca prijave ili neki drugi sličan dokaz
4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane drugih donatora;
Dokaz: Ugovori, pisma podrške i sl.
5. postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;
Dokaz: odgovarajući akt nadležnog organa ( orginal ili ovjerena kopija )
6. ocjena finansijskog i ekonomskog stanja poslovnog subjekta;
Dokaz: bilans stanja i bilans uspijeha za 2010.i 2011.godinu ( orginal ili ovjerena kopija )
7. spremnost sufinansiranja projekta.
Dokaz: Izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu od minimalno 30% od ukupne vrijednosti
projekta potpisana a ovjerena kod općinskog organa ili notara ( orginal ili ovjerena kopija)

VI SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava treba da sadrži slijedeće:
a) Dokumentacija potrebna Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica - grant/nepovratna sredstva:
- Prijavni obrazac za učešće u Programu „Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i staklenika“ koji se može preuzeti u prostorijama Ministarstva ul. Terezije 56 ili u elektronskoj formi na web stranici www.fmroi.gov.ba;
- Dokazi iz općih i posebnih kriterija, kako za fizička tako i pravna lica, iz tačke IV ovog javnog poziva;
b) Dokumentacija potrebna za Turkish Zirat banku Bosnia dd Sarajevo - kreditna sredstva (ukoliko aplikant na drugi način ne obezbjeđuje sredstva) :
R.b
Dokumentacija – prilozi (pravna lica)
1.
Kompletna prva registracija privrednog subjekta i sve dopune i izmjene u registraciji; aktuelni izvod iz
sudskog registra (ne stariji od 10 dana)
2.
Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje obrtničke djelatnosti
3.
Uvjerenje o poreskoj registraciji
4.
Obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod za statistiku)
5.
Uvjerenje o PDV registraciji (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu)
6.
Uvjerenje od Poreske uprave BiH o (ne)izmirenim porezima i doprinosima (PIO/MIO i zdravstveno)
7.
Uvjerenje o (ne)izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na
dodanu vrijednost u sistemu)
8.
Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica mjesta boravka odgovorne / ovlaštene osobe u pravnom
licu ili vlasnika obrta
9.
Uvjerenje o nekažnjavanju na osnovu privrednog kriminala odgovorne osobe u pravnom licu ili
vlasnika obrta u posljednjih 5 (pet) godina
10.
Bilans stanja i uspjeha - ovjereni godišnji obračuni društva za prethodne 3 godine poslovanja sa
pripadajućim prilozima i izvještajima, ukoliko je društvo poslovalo posljednje 3 godine
11.
Bruto bilans poslovanja društva za mjesec poslovanja, koji prethodi datumu podnošenja zahtjeva za
kredit: analitičke kartice potraživanja i obaveza društva na datum bruto bilansa
13.
Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje 3 godine, Godišnja
prijava poreza na dohodak od obrtničke djelatnosti za zadnju poslovnu godinu, ukoliko se djelatnost
obavljala posljednje 3 godine
14.
Odluka nadležnog organa društva za zaduženje i ponudu zaloga za kredit
15.
Dokumentacija o dokazu vlasništva nad imovinom I procjena ponuđenog kolaterala/instrumenta
osiguranja povrata kredita ( vrijednost nepokretne imovine u odnosu na tražena kreditna sredstva
treba biti minimalno u omjeru 1 : 1 kao i vrijednost pokretne imovine minimalno 1:1
16.
Izvještaj nezavisnog revizora ukoliko je podnosilac zahtjeva obavezan isti sačinjavati u skladu sa
zakonskim propisima
18.
Ovlaštenje za pristup Centralnom registru kredita na obrascu banke- (za društvo, obrt, povezano lice,
vlasnika, direktora), ;
Za povezana pravna lica, ukoliko postoje dostaviti:
Rješenje o upisu u sudski registar sa izmjenama i dopunama, te aktuelno sudsko rješenje,
finansijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, kao i konsolidirane bilanse stanja i uspjeha,
za sve povezane pravne osobe u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH
("Službene novine FBiH", broj: 83/09), tabelarni pregled međusobnih potraživanja i obaveza
povezanih pravnih lica, Ukoliko je povezano pravno lice u stečajnom/likvidacijskom postupku, potrebno
je dostaviti:rješenje o otvaranju stečajnog/likvidacijskog postupka, izvještaj stečajnog/likvidacijskog
upravnika i eventualno rješenje o okončanju postupka
19.
Investicijski program i Poslovni plan s pripadajućim tabelama, plan prihoda i rashoda za vrijeme
otplate kredita
20.
Ostali prateći dokumenti za koje se ocjeni da mogu biti od značaja za ocjenu kreditnog zahtjeva
(ugovori o poslovnoj saradnji, ponude i/ili predračuni dobavljača, izvođača, preporuke,
prospektni materijal i sl.)
R.br.
Dokumentacija – prilozi (fizička lica)
1. 1.
Ovjerena fotokopija lične karte, CIP prijavnica mjesta boravka
2. 2.
Ovlaštenje za pristup Centralnom registru kredita na obrascu banke
3. 3.
Ugovor / predugovor ili račun/predračun ili izjava o namjenskom utrošku sredstava
4. 4.
Ostala dokumentacija po potrebi
Svi zahtjevi prilozi - dokumenti moraju biti izdati od nadležnih sudskih ili upravnih organa Bosne i Hercegovine. Priloženi dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenim novinama Federacije BiH”, izuzev onih dokumenata čiji datum izdavanja po prirodi posla moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od nadležnih upravnih organa ili notara.

VII NAČIN OBRADE ZAHTJEVA – IZBOR KONAČNIH KORISNIKA SREDSTAVA
Obradu zahtjeva za projekt „Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i staklenika“ u odnosu na opće i posebne kriterije će vršiti Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a kreditne kriterije će utvrditi banka prema svojim procedurama.
Konačnu odluku o dodjeli grant (bespovratnih) sredstva za ovaj projekt donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Radne grupe imenovana od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ugovore o dodjeli grant sredstava sa korisnicima zaključivat će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svako u okviru izdvojenih sredstava.
Obradu zahtjeva za dodjelu kredita vršit će Turkish Zirat bank Bosnia dd Sarajevo u skladu sa svojim procedurama.
Kreditni zahtjevi će se obrađivati bez novčane naknade.
Kontrolu namjenskog utroška grant sredstava u saradnji sa bankom, vršit će posebna komisija koju će imenovati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Rezultati konkursa objavljuju se u „Službenim novinama Federacije BiH”, „Službenom glasniku RS” i na internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba

VII NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA KONKURS
Prijave sa odgovarajućim prilozima iz poglavlja V šalju se preporučeno poštom ili lično u dvije zapečaćene koverte zapakovane u jednu, od kojih je jedna za Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (prema kriterijima iz tačke Va) i druga za Turkish Zirat bank Bosnia dd Sarajevo (prema kriterijima iz tačke Vb).
Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo.
Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekata se vrši preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Alipašina 41, 71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni poziv „Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i staklenika na prostoru Republike Srpske“
Posebna napomena: Aplikanti koji su tokom 2012. podnijeli prijave na „Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u RS-u ” ili pojedinačne zahtjeve, trebaju na obrascu prijave naznačiti koju su dokumentaciju priložili tom prilikom kako bi ista bila korištena i po ovom Javnom pozivu.
Na poleđini koverte obavezno navesti:
- naziv – ime podnosioca prijave;
- adresu i kontakt telefon:
- ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.
Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, a najdalje do 1. 12. 2012. godine.
Prijave će se razmatrati kontinuirano po prispjeću istih.
U postupku Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima , te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti prijavu u potpunosti odbije ili poništi Javni poziv.
Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

VIII OSTALE ODREDBE
Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u vremenu od 10:00 - 14:00 sati na brojeve telefona: 033/201-756 i 033/205-543 kao i na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba.
M I N I S T A R
mr. Adil Osmanović

[Vrh] Go down
Korisnički profil http://donjivisnjik.forumhr.com
 
JAVNI POZIV FEDERALNOG MINISTARSTVA BiH
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
Donji Višnjik :: D. Višnjik :: Vijesti-
Forum(o)Bir: