Donji Višnjik

Selo moje malo - Donji Višnjik
 
PortalPočetna stranicaGalleryPretraľnikRegistracijaLogin
MZ Donji Višnjik - općina Derventa - Bosna i Hercegovina - RS - Dobro Došli !!

 

 Naši Višnjičani III

Go down 
Autor/icaPoruka
D.Visnjik-Tim
Admin


Broj postova : 435
Join date : 03.11.2011

Naši Višnjičani III Empty
PostajNaslov: Naši Višnjičani III   Naši Višnjičani III Icon_minitimeuto sij 03, 2012 1:02 am

Naši Višnjičani III Untitl18
Prof. dr. Vlado Guberac - Dekan Agronomskog fakulteta u Osijeku

Sveučilište, fakultet, odjel: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,

Agronomski fakultet u Osijeku, Dekan. Rođen 11.08.1965.g. (otac Ante i majka Kata r. Akmadžić) u Donjem Višnjiku, općina Derventa, Republika BiH.

Diplomirao 1989. g. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

Magistrirao 1993. g. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

Doktorirao 1996. g. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

Biotehničke znanosti, Agronomija, Bilinogojstvo

Od 1989-1992. glavni tehnolog u UPI-RO „Ivanjsko polje“ Bos.Brod

Od 1993. godine zaposlen na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

1990. godine specijalizacija u “Institut f ü r Landwirtschaftliche und Boden Kultur”, Freising-München, NJEMAČKA

1997. godine specijalizacija u sjemen= skoj kući “SUET Saat-und Erntetechnik GmbH”, Eschwege, NJEMAČKA

Od 2003.-2004. godine voditelj projek= ta „ Smanjenje troškova u proizvodnji ozime pšenice ( T . aestivum L .) sjetvom novopriznatih sorti s različitom normom sjetve “ financiranog od strane Ž upanije OB .

U razdoblju 2000.-2002. godine bio je voditelj projekta broj 079-318 pod nazivom “ Sjemenarstvo kukuruza ” (MZT).

Od 1999.-2002. godine suradnik na pro= jektu broj 0079-018 “ Oplemenjivanje i genetika pšenice ” (MZT= ).

U razdoblju 1996.-1999. godine suradnik je na projektu "Oplemenjivanje i genetika pšenice" (MZT) pod brojem 079-109.

7 radova citirano u bazi Current Contents O

26 radova citirano u bazi CAB Abstracts O

Mentor 1 doktorske disertacije <= /o:p>

Mentor 3 magistarska rada =

Mentor 65 diplomskih radova


EUCARPIA, Hrvatsko oplemenjivačko, sjemenarsko i rasadničarsko društvo , Hrvatsko agronomsko društvo .

Nije član niti jedne političke stranke.

BIBLIOGRAFIJA

Martin= 9;ić, J . i Guberac , V . (1991.): Utjecaj veličine zrna , sadržaja škroba i bjelančevina na energiju klijanja i klijav= ost zrna jarog ječma . Bilten poljodobra . 5-12/1991, 61-64.

Martinčić, J . i Guberac , V . (1995): Stadiji zriobe sjemena ozime pšenice i ozimog ječma u suodnosu sa energij= om klijanja i klijavo šć u . Sjemenarstvo , vol . 12, (95)4-5, 253-2= 62, Zagreb . Rad izlo ž en na Znanstvenom simpoziju s me đ unarodnim sudjelovanjem " Kvalitetnim kultivarom i sjemenom u Europu I ", u Opatiji , 30. siječnja do 2. veljače 1995. (Rad citiran u CAB Abstracts, Accession Number: 960708230). “Maturity stages of winter w= heat and winter barley seeds in relation to sprouting energy and germinability&#= 8221;).

Martinčić, J., Guberac,V. i Krizmanić, M. <= strong>(1995): Krupnoća sjemena suncokreta (Helianthus annuus L.) u suodnosu= s energijom klijanja, klijavošću i dužinom korjenčić= a. Sjemenarstvo, vol. 12, (95)6, 389-397. Rad je izložen na Znanstvenom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem "Kvalitetnim kultivarom i sjemenom u Europu II", u Opatiji, 30. siječnja do 2. veljače 1996. (Rad citiran u CAB Abstracts, Accession Number:960708231). “Correlations of sprouting energy, germinability and rootlet length w= ith seed size of sunflowers (Helianthus annuus L.)).

Martinčić, J. and Guberac V. (1996): Influence of seed size in spring barley on the germ length, rootlet length and field germination. Sjemenarstvo, vol. 13, (96), 3-4, 177-185. (Rad citiran u CAB Abstracts, Accession Number: 970701510).

Martinčić, J i Guberac, V. (1996): Utjecaj veličine sjemena strnih žitarica na urod zrna. Rad je izlože= n na Znanstvenom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem “ Novi izzivi= v poljedelstvu , 96.” Zbornik Simpozija, Ljubljana , ISSN 1408-0591, prosinac 1996., 155-161. (Rad je citiran u CAB Abstracts, Accession Number: 980701122).

Martinčić, J., Kalinović, Irma i Guberac, V. (1996):= Utjecaj veličine sjemena strnih žitarica na laboratorijsku i poljsku klijavost. Rad je izložen na Znanstvenom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem “ Novi izzivi v poljedelstvu , 96.” Zbornik Simpozija, Ljubljana , ISSN 1408-0591, december 1996., 149-153. (Rad je cit= iran u CAB Abstracts, Accession Number: 980701123).

Guberac, V., Radić, Dalija, i Perković, Anica (1996): Analiza prinosa majčinske komponente hibrida kukuruza OSSK 247 u sjemenskoj proizvodnji. Poljoprivreda, 2(96)1-2, 23-28. Rad je citiran u CAB Abstracts, Accession Number: 981601014).

Martinčić, J., Guberac, V. and Marić, Sonja= (1997): Influence of winter rye seed size (Secale cereale L.) on germ and rootlet length, and grain yield. Rostlinna Vyroba, 43, (2):95-100. (Rad cit= iran u Current Contents ®️ , Accession Number WK206-0010 te u CAB Abstracts, Accession Number: 970702908).

&n= bsp; Martinčić, J., Guberac, V., Kovačević, J. i Lalić, A. (1994): Utjecaj polijeganja na neka svojstva jarog pivarskog ječma. Sjemenarstvo vol. 11 (94) 3-4, p.251-2= 60. Zagreb . (Rad citiran u CAB Abstracts, Accesion Number: 951602792). "Effect of lodging on some traits of spring malting barley").

Martinčić, J. i Guberac, V. (1994.): Dužina klice i korjenčića u suodnosu sa kultivarom i krupnoćom zrna ozime pšenice. Agronomski glasnik. vol. 57, 5-6/1994, 461-470. Zagreb . (Rad citiran u CAB Abstracts, Accession Number: 950709646). “Embryo length and radicule length in relation to seed size and cultivar in winter wheat”).

&n= bsp; Kalinović, Irma, Martinčić, J., R= ozman, Vlatka and Guberac, V. (1997): Insecticidal activity of pl= ant origin preparatus against stored product insects. Proceedings of XX International Congress of Entomology. Firenze , Italy , 25-31. kolovoza 199= 7. ( Insecticidal activity of substances of plant origin against stored product insects . Ochrana rostlin, 33,1997 (2): 135-142). (Rad cit= iran U CAB Abstracts, Accession number; 981102361).

Mar= tinčić, J., Kalinović, Irma i Guberac, V. (1996): Utjecaj krupnoće sjemena soje na komponente uroda zrna. Rad je izložen na 104. Znanstvenom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem “Kvalite= tnim kultivarom i sjemenom u Europu III”. Opatija 28. siječnja - 1. veljače 1997. Sjemenarstvo, 14(97)1-2, 15-22. (Rad citiran U CAB Abstracts, Accession number: 980704560).

Guberac, V., Banaj, Đ. i Horvat, D. (1997): Kakvo= 3;a sjemena lucerne (Medicago sativa L.) i stočnog graška (Pisum arven= se L.) nakon pet godina hermetičkog skladištenja. Sjemenarstvo, 14(97)5-6, 309-315. (Rad citiran U CAB Abstracts, Accession number: 9807088= 27).

Guberac, V., Martinčić, J. and Marić, Sonja (1998): = Influence of seed size on germinability, germ length, rootlet length and grain yield = in spring oat. Die Bodenkultur. 49(1),13-18. (Rad citiran u Current Contents &= reg; , Accession Number ZK379-0002 te u CAB Abstracts, Accession number: 9807059= 35).

Rad citiran u Bodenkultur ,53(1):9-12, July , 2002 ( Rukavina , H ., Kolak , I = . , Sarcevic , H . et al . (2002 ): Seed size, yield and harvest characteristic= s of three Croatian spring malting barleys).

Rad citiran u Seed Science and Technology, 29(1):215-225, 2001 (Anouar, E., Mannino, M.R., Casals, M.L. et al. (2001): Carrot seeds grading using a vis= ion system).

= Rad citiran u Bodenkultur, 50(1):39-43, June, 1999 (Guberac, V., Martinčić, J. and Banaj, Đ. (1999): Influence of cereal seed size on shoot and root length). Šumanovac, L., Brkić, D., Jurišić, M., Jurić, T. i= Guberac, V. (1998): Analiza uroda sjemenske pšenice proizvedene tehnologijom stalnih tragova. Sjemenarstvo, 15(98)1-2, 5-12. (Rad citiran U= CAB Abstracts, Accession number: 980706951).

Martinčić, J., Guberac, V. i Marić, Sonja <= strong>(1997): Urod sjemena hibrida kukuruza u suodnosu s udaljenošću polinatora i majčinske komponente. Agriculturae Conspectus Scientificu= s, Vol. 63, No. 3-4, 275-280. (Rad citiran U CAB Abstracts, Accession number: 981607691). Rad je predstavljen na XXXIII Znanstvenom skupu hrvatskih agron= oma s međunarodnim sudjelovanjem, Pula , 25-28. veljače 1997. godine.=

Martinčić, J., Bede, M., Guberac, V. i Marić= ;, Sonja (1998): Klijavost sjemena ozime pšenice u korelaciji s vremenskim prilikama tijekom zriobe. Sjemenarstvo, 15(98)3-4, 151-159. (Rad citiran U CAB Abstracts, Accession number: 981613554). Rad predstavljen na Simpoziju “Kvalitetnim kultivarom i sjemenom u Europu IV”, Opatija, 15-20. veljače 1998. godine.

Martinčić, J. and Guberac, V. (1998): Effect of cereal seed storage interval on germinability. Proceedings of 7 th International Working Conference on Stored-product Protection. Beijing , 14= -19. October 1998., Vol. 2, pages 1642-1646.

Duv= njak, V., Banaj, D., Zimmer, R. and Guberac, V. (1998): Influenc= e of nozzle wear on flow rate and stream droplets size. Die Bodenkultur. 49(3),189-192. (Rad citiran u Current Contents ®️ , Accession Number 156QB-0005 te u CAB Abstracts, Accession number: 992400707).

Mar= tinčić, J., Guberac V., Sonja Marić i Bede, M. (1998)= : Visina stabljike i dužina klasa novih kultivara ozime pšenice u suodnosu= s različitom normom sjetve. Poljoprivreda, Vol. 4(98)2; 37-42. (Rad citi= ran U CAB Abstracts, Accession number: 991603852).

Bed= e, M., Martinčić,J., Marić, Sonja i Guberac, V. (1999): Miholjčanka, Fiesta i Felicija - nove sorte ozime pšenice. Sjemenarstvo, 15(98)6, 435-439. (Rad citiran U CAB Abstracts, Accession number: 991608515). Rad je izložen na XXXV Znanstvenom skupu hrvatskih agronoma s međunarodn= im sudjelovanjem, Zbornik: str. 107. Opatija, 22.-25. veljače 1999. =

&n= bsp; Martinčić, J, Bede, M., Gubera= c, V. , Marić, Sonja (1999): Urod zrna novih kultivara ozime pšenice u suodnosu s različitom normom sjetve. Poljoprivredna znanstvena smotra (Agriculturae Conspectus Scientificus) 64(1): 79-84.

&n= bsp; Marić, Sonja , Bede , M ., Martinči= 63;, J . i Guberac , V . (1999): Varijabilnost nekih svojstava oz= ime pšenice u procesu oplemenjivanja . Sjemenarstvo , 15(98)6, 421-433. ( = Rad citiran U CAB Abstracts , Accession number : 991608514). Rad je izlo ž= en na XXXV Znanstvenom skupu hrvatskih agronoma s me đ unarodnim sudjelovanjem , Zbornik str . 109. Opatija, 22.-25. veljače 1999.

&n= bsp; Guberac, V., Martinči= ć, J. and Banaj, D. (1999): Influence of cereal seed size on shoot and root length. Die Bodenkultur, 50(1):39-43. (Rad citiran u Current Contents ®️ , Accession Number 219ER-0004 te u CAB Abstracts, Accession number: 990707675).

Rad citiran u Pesqui Agropecu Bras, 37(Cool:1183-1188, August 2002 (Craviotto, R.= M., Yoldjian, A.M., Salinas , A.R., et al. (2002): Description of a pure seed fraction of oat throug usual evaluations and radiographic images.

= Rad citiran u Euphytica, 122(2):287-295, 2001(St Burgos, M., Messmer, M.M., Sta= mp, P., et al. . (2001): Flooding tolerance of spelt (Triricum spelta L.) compa= red to wheat /Triticum aestivum L.) – A physiological and genetic approac= h.

Guberac, V., Martinčić, J., Marić, Sonja and Banaj, D. (1999): Hybrid maize seed yield in correlation with distance of mother and father parent components. Rostlinna Vyroba, 45(10):467-472. (Rad citiran u Current Contents ®️ , Accession Number 253WL-0006 te u CAB Abstracts, Accession number: 20001605586).

Rad citiran u Plant Var. Seeds, 13(3):181-199, December, 2000 (Ingram, J. (2000= ): The separation distances required to ensure cross-pollination is below specified limits in non-seed crops of sugar beet, maize and oilseed rape). =

= Rad citiran u “Review of the use of separation distances between genetica= lly modified and other crops”. Ministry of Agriculture Fisheries and Food, National Institute of Agricultural Botany, Huntingdon Road , CAMBRIDGE , UN= ITED KINGDOM , July 2000.

&n= bsp; Martinčić, J., Bede, M., Sonja Mari= 63; i Guberac V. (1999): Urod zrna novih kultivara ozime pšenice u suodnosu= s normom sjetve. Rad je izložen na XXXV Znanstvenom skupu hrvatskih agro= noma s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik: str. 131. Opatija, 22.-25. veljače 1999.

Martinčić J., Bede, M., Guberac, V. i Sonja Marić (1999): Komponente uroda zrna novih kultivara o= zime pšenice u korelaciji s normom sjetve. Rad je izložen na XXXV Znanstvenom skupu hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik: str. 188. Opatija, 22.-25. veljače 1999.

Guberac V., Martinčić, J., Bede, M. i Sonja Marić (= 1999): Utjecaj genotipa i norme sjetve na udjel krupnog, srednje krupnog i sitnog zrna ozime pšenice. Poljoprivreda, Vol 5(99)13-21. (Rad citiran= U CAB Abstracts, Accession number: 20001605595). Rad je izložen na XXXV Znanstvenom skupu hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik: str. 118-119. Opatija, 22.-25. veljače 1999.

Guberac, V., Martinčić, J., Marić, Sonja and Banaj, D. (1999): Quality of soybean (Glycine max L.) and fodder peas (Pisum arvense= L.) seeds after five years hermetic storage. Book of Abstracts, p. 27. Fourth European Symposium on Industrial Crops and Products, 23-25 March 1999, Bonn= , GERMANY .

Ske= nder, Ana, Knežević, Mira, Đurkić, Marija, Martinčić= ;, J., Guberac, V., Kristek, A., Stjepanović, M., Bukvić, Gordana, Matotan, Z., Šilješ, I., Ivezić, Marij= a, Raspudić, Emilija, Horvat, D., Jurković, Draženka, Kalinović, Irma i Šamota, D. (1998): Sjemenje i plodovi poljoprivrednih kultura i korova na području Hrvatske. Udžbenik, nakladnik “Grafika” d.o.o. Osijek , ISBN 953-633= 1-08-X, 224 stranice, Osijek .

&n= bsp; Guberac, V., Marić, S= onja, Martinčić, J., Banaj, Đ., Krnjak I., Omazić J., Omazić, D., Kolesarić, D. (2000): Utjecaj frakci= ja sjemena i hibrida kukuruza na urod zrna. Zbornik sažetaka XXXVI Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ISBN 953-6331-15-2, str. 85, Opatija 22-25. veljače 2000.

Martinčić, J., Bede, M., Guberac, V., Marić, Sonja, Horvat, D. (2000): Urod zrna novih kultivara ozime pšenice u suodnosu s normom sjetve. Zbornik sažetaka XXXVI Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ISBN 953-6331-15-2 , str. 95, Opatija 22-25. veljače 2000.

Martinčić, J., Bede, M., Guberac, V., Marić, Sonja (2000): Utjecaj norme sjetve na visinu stabljike i dužinu klasa novih genotipova ozime pšenice. Zbornik sažetaka XXXVI Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ISBN 953-6331-15-2 str. 96, Opat= ija 22-25. veljače 2000.

Martinčić, J., Bede, M., Guberac, V., Marić, Sonja, Horvat, D. (2000): Utjecaj norme sjetve i novih genotipova na koeficijent busanja ozime pšenice. Zbornik sažetaka XXXVI Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ISBN 953-6331-15-2 , str. 97, Opatija 22-25. veljače 2000.

Martinčić, J., Guberac, V., Marić, Sonja, B= ede, M., Kalinović, Irma and Rozman, Vlatka (2000): Grain yield components of winter wheat new cultivars in correlation with sowing r= ate. 6 th International Wheat Conference, 5-9 th June, 2000 in Budapest, HUNGARY= .

Martinčić, J., Guberac, V., Marić, Sonja, Kalinović, Irma and Rozman, Vlatka (2000): Hermetic sealed storage of cereal seeds and its influence on vigour and germination.= 6 th International Wheat Conference, 5-9 th June, 2000 in Budapest, HUNGARY. =

Martinčić, J., Marić, Sonja i Guberac, V . (2002): <= /strong>Rezultati istraživanja na projektu 079-109 Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske – Oplemenjivanje i genetika pšenice. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Anali zavoda za znanstveni i umjetnič= ki rad u Osijeku (UDK 001, ISSN 1332-456X), svezak 18:149-155.

&n= bsp; Guberac, V., Martinči= ć, J., Marić, Sonja, Jurišić M. and Rozman, Vlatka (200= 0): Grain yield components of winter wheat new cultivars in correlation with sowing r= ate. Cereal Research Communications, Vol.28, No.3: 307-314. (Rad citiran u Curre= nt Contents ®️ , Accession Number 370DL-0013).

Rad citiran u European Journal of Agronomy, 15(1):43-55, September 2001 (Bereng= uer, M.J. and Faci, J.M. (2001): Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) yield compensation processes under different plant densities and variable water supply.

= Šimić, B., Kovačević, V. i <= strong>Guberac, V. (2001) : Utjecaj tipa tla na pribnos zrna i koncentraciju fosfo= ra u listu samooplodnih linija kukuruza. Sjemenarstvo, 18(5-6):293-300. (Rad cit= iran U CAB Abstracts, Accession number: 20023172756).

Guberac, V., Marić, Sonja, Omazić, Jasna, Martinčić, J., Omazić, D., Krnjak, I. i Kolesarić, D. (2001): U= tjecaj frakcija sjemena i hibrida kukuruza na urod zrna. Rad izložen na 37. Znanstvenom skupu hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opa= tija 19.23. veljače 2001. godine. Zbornik sažetaka, 137 str.

Guberac, V., Lalić, A., Kovačević, J., Martinčić ,= J. i Marić, Sonja (2001): Utjecaj genotipa i gustoće sjetve na kvantitativna svojstva ozimog ječma. Rad izložen na 37. Znanstvenom skupu hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opa= tija 19.23. veljače 2001.godine. Zbornik sažetaka, 97 str. =

&n= bsp; Guberac, V., Drezner, G., Novoselović, D., Martinčić , J. i Marić, Sonja = (2001): Kvantitativna svojstva novih genotipova ozime pšenice. Rad izložen na 37. Znanstvenom skupu hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 19.23. veljače 2001. godine. Zbornik sažet= aka, 97 str.

Guberac, V., Marić, Sonja, Krizmanić, M. i Krizmanić, G. (2000): Utjecaj godina uzgoja i genotipova hibridnog suncokreta na visoke prinose zrna i ulja. (Influence of genotype and growing year on kernel and = oil yield of hybrid sunflower). Sjemenarstvo, 5-6(2000):259-267.

Guberac, V., Marić, Sonja, Omazić, Jasna, Omazić, D., Krnjak= , I. Kolesarić, D. i Tolušić, Z. (2000): Utjecaj frakcija sjemena na urod klipa hibrida kukuruza OSSK-644. (Influence of see= d fractions on corn hybrids OSSK-644 corncob yield). Sjemenarstvo, 5-6(2000):237-247. <= o:p>

Guberac, V. (2000): Sjemenarstvo ratarskih kultura. Interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 83 stranice.

Guberac, V., Martinčić, J., Marić, Sonja, Banaj, Đ., Opačak, A. and Horvat, D. (2000): Quality of soybean (Glycine max L.) and fodder pea (Pisum arvense L.) seeds after five years hermetic storage. Arab Gulf Journal of Scientific Research. 18(3):151-156. = CAB Abstracts, Accession number: 20013059396

Guberac, V ., Marić, Sonja i Tolušić, Z. (2001): Ekonomski učinak primjene kalibriranja u doradi sjemeneskog kukuruza. (Economic effect of calibration in processing of corn seed). Sjemenarstvo, 18(2001)1-2:19-29. (Rad citiran u CAB Abstracts, Accession number: 20013141= 766)

Brk= ić, Suzana, Milaković, Zlata, Kristek. A., Bukvić, Ž. and Guberac V. (2002): Influence of seed inoculation and different nitrogen fertilization on bean grain yield. Conference Proceedings, Vol. 1, 92-99. International Scientific Conference "Energy Efficiency and Agricultural Engineering" Rousse, 4-6 th April, 2002. BULGARIA

Guberac, V., Marić, Sonja, Lalic, A., Drezner, G. and Zdunic, Z. (2003): Hermetically sealed storage of cereal seeds and its influence on vigour and germination. Journal of Agronomy and Crop Science, Vol.189, No.1: 54-56. (Rad citiran u Current Contents ®️ , Accession Number 646GU-0008)= .

Kalinović, Irma, Rozman, Vlatka, Guberac, V. and Marić, Sonja (2002): Insecticidal activity of some aromatic plants from Croatia against lesser grain borer ( Rhyzopertha dominica F .) on stored wheat. Proceedings of the 8th International Working Conference on Stored Product Protection, (Advances in stored product protection), pages 768-775. 22-26. July, 2002. York, ENGLAND.

Mar= tinčić, J., Guberac, V., Marić, Sonja and Drezner, G. (2003): Cultivar and sowing rate as a factor of high winter wheat yield. Proceedings of the 10th International Wheat Genetics Symposium, Vol. 2, pag= es 763-765. 1-6. September, 2003. Paestum, ITALY.

Martin= 9;ić, J., Guberac, V., Drezner, G. and Marić, Sonja (2003): Breeding and selection for improvement of winter wheat yield. Proceedings of the 10th International Wheat Genetics Symposium, Vol. 2, pag= es 760-762. 1-6. September, 2003. Paestum, ITALY.

&n= bsp; Kovačević, J., Kozumplik, V., Vratari&= #263;, M., Guberac, V ., Marić, S., Drezner, G., Lalić,= A., Krizmanić, M., Brkić, I., Popović, S. i Jurković, Z. (2005): Značaj i postignuća u oplemenjivanju bilja u Republici Hrvatskoj. Plenarno izlaganje . Zbornik radova XL Znanstve= nog skupa hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, stranica 14-17. 15.-18. veljače 2005. godine. Opatija, HRVATSKA.

Guberac, V., Marić, Sonja, Horvat, D., Omazić, Jasna, Omazić= , D. i Kolesarić, D. (2005): Utjecaj hibrida i frakcija sj= emena na urod klipa merkantilnog kukuruza. Zbornik radova XL Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, stranica 189-190. 15.= -18. veljače 2005. godine. Opatija, HRVATSKA.

Lal= ić, A., Kovačević, J., Babić, D., Guberac, V. i Šimić, Gordana: (2005): Učinak sklopa i uvj= eta proizvodnje na urod i kakvoću zrna ozimog ječma. Zbornik radova XL Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, stranica 209-210. 15.-18. veljače 2005. godine. Opatija, HRVATSKA.

Puškadija, Z., Kezić, N., Štefanić, Edita, Gube= rac, V. i Štefanić, I . : (2005): Suvremeni problemi oprašivanja u agro-eko sustavu. Zbornik radova XL Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, stranica 309-31= 0. 15.-18. veljače 2005. godine. Opatija, HRVATSKA.http://www.pfos.hr/index.php/rijec-dekana


[Vrh] Go down
http://donjivisnjik.forumhr.com
 
Naši Višnjičani III
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
Donji Višnjik :: D. Višnjik :: Vijesti-
Forum(o)Bir: